Vriende ``Onnerie`` DAK

Wat kan ons vir jou doen?

Wees deel van die Netwerk

DAK Netwerk is ‘n nie-winsgewende organisasie wat hul in besonder beywer vir die maatskaplike, kulturele, opvoedkundige en ekonomiese bemagtiging en vooruitgang van die histories voorheen benadeelde Afrikaanse spraakgemeenskappe.

DAK-vriendelikheid

Ons gee om vir die vriende van DAK en wil alles in ons vermoë doen om hulle gelukkig te hou.

Lede se belange

Die organisasie dien die belange van ons gemeenskap.

Spreekbuis

Die organisie tree op as spreekbuis vir die vriende.

Oplossings

Ons vind oplossings vir knel- en fokuspunte tot voordeel van ons lede.

Uitkomsgedrewe

Ons verstaan ons gemeenskap se uitdagings en fasiliteer kommunikasie.

Ons luister

Jou mening is vir ons belangrik. Ons tree graag in gesprek om oplossings te vind.

Kontak ons

Word deel van ons span.

Stuur