Onderwyser graad R en graad 1

Vakature: Onderwyser-assistent graad R en graad 1 Aansoeke om hierdie betrekking vir die termyn 1 Januarie tot 31 Desemeber 2017  word ingewag. Rig u aansoek aan: Die Skoolhoof Posbus 184 Laingsburg 6900 E-pos: buffelsrivierskool@gmail.com Sluitingsdatum: 30 November

Lees Meer

Koster/Faktotum by NGK Culembeeck

Aansoeke vir die pos van Koster/Faktotum word deur die Kerkraad ingewag. Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik: -Basiese tegniese vaardighede, die vermoë om te kan organiseer, ervaring in toesighouding oor personeel, vermoë om goeie menseverhoudinge te kan handhaaf en ‘n vermoë om inisiatief aan die dag te lê. -Sterk voorkeur sal aan…

Lees Meer

Werk slimmer, nie harder

My leermeesters het my geleer om altyd op twee aspekte in kleinsakebestuur te konsentreer: hoe om meer te verkoop (oftewel hoe om die omset te verhoog) en hoe om koste te bespaar. Vandag wil ek kleinsake-ondernemers wenke gee oor hoe om slimmer te werk (nie harder nie) om hul ondernemings te laat groei. Leer delegeer…

Lees Meer