ArtikelsLoopbaan geleenthede

Opsies Vir Matrikulante

Quinton Adams lewer ‘n aangrypende hooftoespraak tydens die Dak Netwerk 2018 Gala-Aand deur Quinton Adams Opsies Vir Matrikulante Die aankondiging van die matriekuitslae elke jaar veroorsaak gewoonlik groot  onumentele stres. Die warboel van emosies gaan oor “het ek dit gemaak of was ek onsuksesvol in my finale jaar van skool”. Dit laat die stresvlakke gewoonlik…

Lees Meer

Onderwyser graad R en graad 1

Vakature: Onderwyser-assistent graad R en graad 1 Aansoeke om hierdie betrekking vir die termyn 1 Januarie tot 31 Desemeber 2017  word ingewag. Rig u aansoek aan: Die Skoolhoof Posbus 184 Laingsburg 6900 E-pos: buffelsrivierskool@gmail.com Sluitingsdatum: 30 November

Lees Meer

Koster/Faktotum by NGK Culembeeck

Aansoeke vir die pos van Koster/Faktotum word deur die Kerkraad ingewag. Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik: -Basiese tegniese vaardighede, die vermoë om te kan organiseer, ervaring in toesighouding oor personeel, vermoë om goeie menseverhoudinge te kan handhaaf en ‘n vermoë om inisiatief aan die dag te lê. -Sterk voorkeur sal aan…

Lees Meer