NuusWerksadvies

Kommunikeer duidelik, wees eerlik

Wanneer jy praat, is die manier waarop jy dit doen ook belangrik. As jy duidelik en hard genoeg praat, sal dit waarskynlik vir die ander persoon makliker wees om te verstaan wat jy sê, en hy sal ook met groter respek na jou luister. Kommunikeer goed Brian, ’n personeelkonsultant wat in die vorige artikel genoem…

Lees Meer
NuusUncategorized

‘Bruin mense
beroof van
hul identiteit’

Bruin Suid-Afrikaners het geen politieke tuiste nie, kan met min van die land se geskiedenis identifiseer en word in die heersende diskoers onderdruk. Dít is die mening van Sylvia Vollenhoven, bekroonde dramaturg en veteraanjoernalis, wat glo bruin mense se belange word voortdurend opsy gestoot. “As jy die woord kleurling of colouredhoor, kan jy dit nie…

Lees Meer
NuusUncategorized

Debat oor
Afrikaans as onderwystaal

Daar heers ’n groot debat in Suid-Afrika oor die toekoms van Afrikaans as onderwystaal. In hierdie debat word daar dikwels vinger gewys na bruin mense en veral bruin leiers oor hul “stilswye” in die debat. Die punt word veral gestel dat bruin mense die grootste komponent uitmaak van die totale Afrikaanssprekende gemeenskap. Omdat ek nog…

Lees Meer
NuusUncategorized

‘Die Afrikaanse
taal en identiteit’

Midrandbyeenkoms: Sondag 12 Junie 2016: Dr. Titus, tans die uitvoerende direkteur (Kultuur) van die ATKV, het die versweë leefwereld van bruin Suid-Afrikaners geskets. Ter inleiding noem hy: daar is 3.4  miljoen bruin mense in die land wat Afrikaans as huistaal het, teenoor 2.7 miljoen blankes en 0.6 miljoen swart mense.  In die Wes-Kaap voel die…

Lees Meer