Reading

Is there a place for Coloured Culture in the New South Africa?

– Jazz and other Music: Jonathan Butler, Bianca Le Grange, Singer Neville Nash, Freddy Arendse and Zamar, Richard Jon Smith, Lionel Petersen, Miracles and Flood -Medical Doctors include: Dr V L Makenna (my neighbour), Dr Khan, Dr Tim Quan and Dr Green-Thompson, Dr Raymond Campbell and the Fisher brothers: Vincent, Trevor and Dugmore (Puncho). Actors/Actresses:…

Lees Meer
Reading

Die Afrikaans
van die Kaapse Moslems

Achmat Davids, Die Afrikaans van die Kaapse Moslems (verwerk deur Hein Willemse), Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans (SBA), Hansa Reproprint, 2018. As ’n maatskaplike werker het Davids ’n lewendige belangstelling in die kultuur van sy gemeenskap gehad, en veral die belangrike bydrae wat hulle gemaak het tot die ontstaan van Afrikaans. Sewe jaar voor sy…

Lees Meer

Onderwyser graad R en graad 1

Vakature: Onderwyser-assistent graad R en graad 1 Aansoeke om hierdie betrekking vir die termyn 1 Januarie tot 31 Desemeber 2017  word ingewag. Rig u aansoek aan: Die Skoolhoof Posbus 184 Laingsburg 6900 E-pos: buffelsrivierskool@gmail.com Sluitingsdatum: 30 November

Lees Meer

Koster/Faktotum by NGK Culembeeck

Aansoeke vir die pos van Koster/Faktotum word deur die Kerkraad ingewag. Die ideale kandidaat moet oor die volgende bevoegdhede beskik: -Basiese tegniese vaardighede, die vermoë om te kan organiseer, ervaring in toesighouding oor personeel, vermoë om goeie menseverhoudinge te kan handhaaf en ‘n vermoë om inisiatief aan die dag te lê. -Sterk voorkeur sal aan…

Lees Meer