Werk slimmer, nie harder

My leermeesters het my geleer om altyd op twee aspekte in kleinsakebestuur te konsentreer: hoe om meer te verkoop (oftewel hoe om die omset te verhoog) en hoe om koste te bespaar. Vandag wil ek kleinsake-ondernemers wenke gee oor hoe om slimmer te werk (nie harder nie) om hul ondernemings te laat groei. Leer delegeer…

Wees onvervangbaar by die werk

Ons het gaan uitvind wat nodig is om te sorg dat jy vir jou werkgewer van onskatbare waarde is tydens hierdie onstuimige ekonomiese tydperk en sodoende die moontlikheid van aflegging kleiner te maak. Vind maniere om te groei en te ontwikkel. Catherine Conlan, skryfster vir die aanlynwerwingsagentskap Monster.com, dui in haar artikel “5 Ways to…

Hoe om jou werk te behou

Wanneer jy praat, is die manier waarop jy dit doen ook belangrik. As jy duidelik en hard genoeg praat, sal dit waarskynlik vir die ander persoon makliker wees om te verstaan wat jy sê, en hy sal ook met groter respek na jou luister. Kommunikeer goed Brian, ’n personeelkonsultant wat in die vorige artikel genoem…

Debat oor
Afrikaans as onderwystaal

Daar heers ’n groot debat in Suid-Afrika oor die toekoms van Afrikaans as onderwystaal. In hierdie debat word daar dikwels vinger gewys na bruin mense en veral bruin leiers oor hul “stilswye” in die debat. Die punt word veral gestel dat bruin mense die grootste komponent uitmaak van die totale Afrikaanssprekende gemeenskap. Omdat ek nog…